HOPE_closeup_guldkedja_SVoFARG.jpg
VyDesign_PiaStylist-HOPEx2_Pia_orange.jp
HOPE_logo_figur_print_svart_stor.jpg

Smycket HOPE

For english - scroll down a bit.

 

ÄNTLIGEN!

är det dags för efterfrågad release av vårt fina, hållbara smycke 

HOPE (Help Our Planet Earth)!

 

Det är tillverkat av spill- och återbruksmaterial och har vår vackra planet i blickfånget. Produceras on demand med hänsyn till miljön; för att undvika överproduktion och onödigt slitage på jordens resurser. Två storlekar finns att tillgå: 80 och 30 mm i diameter. Tjusiga och uttrycksfulla var för sig eller varför inte kombinera de tu, ett med kort kedja och ett med lång som på bilden ovan? Singular eller plural är en smaksak men vi hoppas att många vill dela vår resa mot förändrad konsumtion och förbättrad tillverkning genom att bära vårt stilrent formgivna smycke runt sin hals.

Design och hållbarhet i ett!

 

Smycket påminner oss om vad vi alla bör vårda varje dag, varje timme, varje minut: Vår vackra jord. Som ringar på vattnet vill vi detta ska spridas.

Låt oss göra det tillsammans!

 

Och för att förtydliga syftet och målet samt bevisa kärleken till den planet vi alla lever på så doneras en del av intäkterna till Naturskyddsföreningens viktiga arbete efter första numrerade kollektionen är såld.

 

Upphovsmakare

Pia Stylist & Concept och 

Vy Design från Umeå.

 

Uppstart

Smycket tilldelades Umeågalans konferencier Emma Molin på scenen under galakvällen i november 2019 med ledorden: ”Alla kan vi vara förebilder genom att fatta hållbara beslut i våra liv, både i arbetet och privat. Med detta halsband vill vi inspirera till bättre val.

För förändring!

 

Upphovsmakarnas inriktning

Både Vy Design och Pia Stylist & Concept har under flera år medvetet valt hållbara arbetssätt och produkter i sina verksamheter. Att dessa två aktörer förenats i ett välgörande kreativt skapande är en självklarhet.

Priser:

Lilla HOPE       699 kr

Stora HOPE   1499 kr

 

Nästa produktionsdatum:

25 feb 2022

Säkra ett smycke genom att förboka ett redan idag!

Intresserad?

För fler bilder och insikt i vårt arbete, följ oss på Instagram:

@help.our.planet.earth

Vill du köpa ett smycke?

Det gör oss och jorden oerhört glada! Skicka då ett mail till nedanstående adress så ska vi hjälpa dig:

h.o.p.e.2020@outlook.com

 

 

 

ENG:

FINALLY!

it is time for the release of our beautiful, sustainable necklace

HOPE (Help Our Planet Earth)!

It is made from waste and recycling materials and has our beautiful planet as its focal point. Produced on demand with regards to the environment; to avoid overproduction and unnecessary wear and tear on the Earth's resources. Two sizes are available: 80 and 30 mm in diameter. Gorgeous and expressive individually or why not combine the two, one with a short chain and one with a long one, as in the picture above? Singular or plural is a matter of taste, but we hope that many will share our journey towards changed ways of consumption and environmentally improved manufacturing by wearing our stylishly designed jewelry around their necks.

Design and sustainability at the same time!

 

The jewelry reminds us of what we should all cherish every day, every hour, every minute: Our beautiful Earth. As ripples on the water, we want this to spread.

Let's do it together!

 

And to clarify the purpose and the goal, also to prove the love of the planet we all live on, some of the proceeds will be donated to Naturskyddsföreningens (the Nature Conservation Association’s) important work after the first numbered collection is sold.

Creators

Pia Stylist & Concept and 

Vy Design from Umeå, Sweden.

Prices:

Little HOPE    699 SEK

Big HOPE    1499 SEK

 

Next production date:

25 Feb 2022

 

Secure a necklace by pre-ordering one today!

Interested?

For more pictures and information about our work follow us on Instagram: @help.our.planet.earth

 

 


 

Like to purchase a necklace?

That would make us and the Earth very happy! Send an e-mail to the following address and we will help you: h.o.p.e.2020@outlook.com

HOPE_Instagram-ikon.jpg
HOPE_Instagram-ikon.jpg